e-mail sitemap strona główna
Kategoria: Informatyka


C++ dla początkujących

Wojciech Szymański
Cena: 12.70 zł
stron: 153

obszerniejsze informacje o ebooku

Spis treści:


   1. Wstęp / 5-7
   2. Środowisko pracy / 8
         1. Czym jest kompilator / 8-9
         2. Wybór programu / 9-10
         3. Instalacja programu / 10-15
         4. Korzystanie z programu Dev-C++ / 15-21
         5. Omówienie najważniejszych funkcji programu / 22-24
         6. Wybrane skróty klawiszowe w Dev-C++ / 24-25
   3. Instrukcje podstawowe / 26
         1. Pierwszy program / 26-29
         2. Formatowanie tekstu / 29-32
         3. Działania na liczbach / 32-36
         4. Typy zmiennych, konwersja i zaokrąglenie / 36-38
         5. Kod ASCII / 39-40
         6. Zastosowanie praktyczne: przeliczanie wysokości w stopach na metry / 41
         7. Zastosowanie praktyczne: przeliczanie wieku w latach na dni
            / 42
         8. Zastosowanie praktyczne: przeliczanie wieku w latach na dni (dokładniejszy) / 43-44
   4. Pętle, wyróżnienia warunkowe / 45
         1. Instrukcja warunkowa „if”, zakres ważności zmiennych / 45-48
         2. Instrukcja warunkowa „while” / 49-50
         3. Zastosowanie praktyczne: obliczanie sumy i iloczynu wprowadzonych przez użytkownika liczb / 51-52
         4. Zastosowanie praktyczne: ustalanie najmniejszej i największej liczby spośród wprowadzanych / 52-53
         5. Instrukcja warunkowa „do while” / 54-55
         6. Instrukcja warunkowa „for” / 56-57
         7. Zastosowanie praktyczne: obliczanie silni podanej liczby / 58-59
         8. Zastosowanie praktyczne: wypisanie piramidy z gwiazdek
            / 59-60
         9. Instrukcja warunkowa „switch” / 60-62
        10. Instrukcja „goto” / 63-64
   5. Tablice / 65
         1. Wczytywanie elementów do tablicy i ich wypisywanie / 65-68
         2. Zastosowanie praktyczne: wypełnianie tablicy liczbami od 0 do 100, z krokiem co 10 / 68-69
         3. Zastosowanie praktyczne: obliczanie sumy wszystkich elementów tablicy / 69-71
         4. Tablica znakowa. Operator „sizeof” / 71-75
         5. Zastosowanie praktyczne: wyszukiwanie najmniejszej liczby w tablicy / 75-77
         6. Kopiowanie zawartości pierwszej tablicy do drugiej (pustej)
            / 77-78
         7. Kopiowanie zawartości pierwszej tablicy na koniec drugiej
            / 78-79
         8. Zastosowanie praktyczne: sprawdzanie czy dwie tablice są takie same / 80-82
         9. Wyszukiwanie ciągu znaków w tablicy / 82-84
        10. Zastosowanie praktyczne: sortowanie elementów tablicy
            / 85-86
   6. Funkcje / 87
         1. Ogólne wiadomości na temat funkcji / 87-91
         2. Przekazywanie argumentów do funkcji przez wartość / 91-93
         3. Zastosowanie praktyczne: wypisywanie kolejnych liczb naturalnych z podanego przedziału / 93-94
         4. Zastosowanie praktyczne: zwracanie wartości większej o 3 od wprowadzonej / 94-95
         5. Instrukcja „switch” w funkcji / 96-98
         6. Przeładowanie nazwy funkcji / 99-101
         7. Funkcja z argumentami domniemanymi / 101-104
         8. Funkcja „inline” / 104-106
         9. Rekurencja: funkcja Fibonacciego / 106-108
        10. Rekurencja: mnożenie / 108-109
        11. Rekurencja: potęga / 109-110
        12. Rekurencja: silnia / 111-112
   7. Wskaźniki / 113
         1. Ogólne wiadomości o wskaźnikach / 113-115
         2. Zalety i wady wskaźników / 115-117
         3. Zastosowanie praktyczne: wypełnianie tablicy liczbami parzystymi z przedziału od 0 do 28 / 118-119
         4. Zastosowanie praktyczne: podnoszenie liczby do kwadratu
            / 120-121
         5. Zastosowanie praktyczne: wypisywanie podanego znaku podaną ilość razy / 121
         6. Przekazywanie wyniku funkcji przez wskaźnik / 122-123
         7. Zastosowanie praktyczne: kopiowanie zawartości pierwszej tablicy do drugiej (pustej) / 124-126
         8. Zastosowanie praktyczne: kopiowanie „n” znaków pierwszej tablicy do drugiej (pustej) / 126-127
         9. Zastosowanie praktyczne: kopiowanie zawartości pierwszej tablicy na koniec drugiej / 127-128
        10. Zastosowanie praktyczne: kopiowanie „n” znaków pierwszej tablicy na koniec drugiej / 129-130
   8. Programowanie obiektowe / 131
         1. Klasy i obiekty / 131-135
         2. Dane prywatne i publiczne klasy / 135-139
         3. Metody klas – wprowadzenie / 139-142
         4. Konstruktory i destruktory – wprowadzenie / 142-144
         5. Konstruktor domniemany / 145-146
         6. Konstruktor kopiujący / 147-148
         7. Zastosowanie praktyczne: konstruktory / 149-151
   9. Skorowidz / 152-153Więcej informacji
Cena: 12.70 zł

zamów
Powiadom znajomego

Pozostałe z kategorii: Informatyka

Visual Basic 2005 Express i MySQL (19.97zł)
Od zera do ECeDeeLa - część 2 (19.97zł)
Programuję w Delphi i C++ Builder - cz.2 (29.98zł)
OpenOffice Math (0.00zł)
Od zera do ECeDeeLa - część 1 (19.97zł)
Sekrety języka C# (c-sharp) (29.95zł)
Programuję w Delphi i C++ Builder (29.98zł)
Delphi - 31 przydatnych programów (31.00zł)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej