e-mail sitemap strona główna
Kategoria: Informatyka


Programuję w Delphi i C++ Builder

Mirosław J. Kubiak
Cena: 29.98 zł

obszerniejsze informacje o ebooku

Spis treści:

WSTĘP
ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA
Świat algorytmów
Metody prezentacji algorytmów
Algorytm liniowy a algorytm z rozgałęzieniami
Pseudojęzyk
Na czym polega pisanie programów
Programowanie strukturalne
Programowanie obiektowe.
Język programowania Pascal - rys historyczny
Język programowania Delphi – programowanie wizualne
Języki programowania C/C++ - rys historyczny
C++ Builder – programowanie wizualne
Programowanie zdarzeniowe
Warto zapamiętać
ROZDZIAŁ 2. TWORZYMY PIERWSZY PROGRAM
Rozszerzenia plików w Delphi i C++ Builder
Mój pierwszy program
Projekt
Tworzymy prostą aplikację
Menu główne i paski narzędzi
Paleta komponentów
Tworzymy nasz pierwszy program
Program i jego struktura
Moduły w Delphi
Preprocesor
Dyrektywa #include
Dyrektywa #pragma
Moduły w C++ Builder
Tworzymy drugi program
Komentarze
Tworzenie nowych programów i zapisywanie ich na dysku
Wprowadzanie programu źródłowego z dysku do edytora kodu źródłowego
Kończenie pracy w środowisku Delphi (lub C++ Builder)
Warto zapamiętać
ROZDZIAŁ 3. DEKLARACJA STAŁYCH I ZMIENNYCH W PROGRAMIE
Identyfikatory
Deklarujemy stałe w programie
Deklarujemy zmienne w programie
Słowa kluczowe
Nadawanie zmiennym wartości
Warto zapamiętać
ROZDZIAŁ 4. OPERACJE WEJŚCIA/WYJŚCIA – CZĘŚĆ I
Standardowe operacje wejścia/wyjścia
Obsługa sytuacji wyjątkowych
Warto zapamiętać
ROZDZIAŁ 5. PROSTE OPERACJE ARYTMETYCZNE
Podstawowe operatory arytmetyczne
Warto zapamiętać
ROZDZIAŁ 6. PODEJMUJEMY DECYZJE W PROGRAMIE
Podstawowe operatory relacji
Instrukcje warunkowe
Instrukcja warunkowa if
Operatory logiczne koniunkcji AND i alternatywy OR
Instrukcje wyboru
Pierwszy większy program
Warto zapamiętać
ROZDZIAŁ 7. ITERACJE
Instrukcje iteracyjne
Instrukcja for
Jak działa pętla for?
Operatory inkrementacji i dekrementacji
Poznajemy operator modulo
Poznajemy operator negacji
Zmiana przyrostu zmiennej sterującej pętlą
Liczby Fibonacciego
Analizujemy pozostałe instrukcje iteracyjne
Instrukcja iteracyjna repeat (Delphi)
Instrukcja iteracyjna do ... while (C++ Builder)
Schemat Hornera
Algorytm Euklidesa
Instrukcja iteracyjna while (Delphi)
Instrukcja iteracyjna while (C++ Builder)
Priorytety poznanych operatorów
Typ wyliczeniowy
Warto zapamiętać
ZAPROSZENIE DO II CZĘŚCI KSIĄŻKI
DODATEK
D1. Formatowanie łańcuchów tekstowych
D2. Wybrane systemowe procedury i funkcje
konwersji typu w Delphi i C++ Builder
D3. Wyświetlanie komunikatów
Więcej informacji
Cena: 29.98 zł

zamów
Powiadom znajomego

Pozostałe z kategorii: Informatyka

C++ dla początkujących (12.70zł)
Od zera do ECeDeeLa - część 1 (19.97zł)
Od zera do ECeDeeLa - część 2 (19.97zł)
Programuję w Delphi i C++ Builder - cz.2 (29.98zł)
OpenOffice Math (0.00zł)
Sekrety języka C# (c-sharp) (29.95zł)
Delphi - 31 przydatnych programów (31.00zł)
Visual Basic 2005 Express i MySQL (19.97zł)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej