e-mail sitemap strona gwna


Od z³otówki do stówki

Tomasz Grzyb i Adam Sitkowski
Cena: 19.97 z
stron: 65

obszerniejsze informacje o ebooku

Spis treci:


PROLOG
DEDYKACJA
OD Z£OTÓWKI DO STÓWKI
OKNA I WITRYNY
Rekrutacja
Podpisujemy umowy
Szkolenie pracowników
Przekazywanie zleceñ
SPRZ¡TANIE BIUR, MIESZKAÑ I LOKALI
SZTUKA DO WYNAJÊCIA
SERWIS KOMPUTEROWY
US£UGI REMONTOWE
Podpisanie umowy
KILKA S£ÓW NA KONIEC
DODATEK DO EBOOKA
Umowa o dzie³o
Umowa o dzie³o
Umowa zlecenie
Umowa u¿yczeniaWicej informacji
Cena: 19.97 z

zamw
Powiadom znajomego

Pozostae z kategorii: Psychologia sukcesu

Odrodzenie Feniksa (27.25z)
Manipulacja, perswazja czy magia? (27.97z)
Zmieñ swoje my¶li (19.97z)
Ja i cele (37.00z)
Gra o ¿ycie (19.97z)
Gut Impact (34.00z)
8 Sekretów Sukcesu Napoleona Hilla (0.00z)
Tylko Ty Decydujesz (0.00z)
B±d¼ swoim najlepszym przyjacielem (14.97z)
Feng shui partnerstwa (19.97z)
Sztuka wzbogacania siê (21.70z)
Rutyna w zwi±zku (14.49z)
Vademecum doradcy ubezpieczeniowego (21.70z)
Pod±¿aj za marzeniami (0.00z)
Duchowa rEwolucja (19.97z)
Sztuka pisania perswazyjnych tekstów (37.00z)
¦wiadome zakupy (19.97z)
Motywacja bez granic (21.70z)
Sekrety samokszta³cenia (19.97z)
Nie¶mia³o¶æ - jak siê jej pozbyæ? (19.97z)

Promocja wydawnictwa Helion.pl

30% taniej


Promocja wydawnictwa Onepress.pl

20% taniej